Sundhed som løftestang for øget kapacitet

– Sundhedsforløb med afsæt i din virksomhed

I dag har mange danske virksomheder en sundhedspolitik, en sundhedsordning eller tilskud til fitnessabonnement. Men mange overser, at sundhed kan meget mere. Forskningen viser, at tilpassede sundhedsindsatser på arbejdspladser, giver øget effektivitet og produktivitet på op til cirka 10 %. Fordi jo sundere og gladere vi er, jo mere produktive kan vi være.

Hos Rfys rådgiver vi virksomheder om, hvordan man kan integrere sundhed, og vi er eksperter i at planlægge og udføre sundhedsforløb med udgangspunkt i den enkelte medarbejders fysiske, mentale og sociale sundhed. Det giver færre sygedage, bedre sammenhold, bedre trivsel og mere effektive medarbejdere – og i sidste ende bedre bundlinje til virksomheden.

Ingen virksomheder er ens og derfor arbejder vi ikke med standardløsninger eller færdige pakker. Vores sundhedsforløb designes altid med vores mange års erfaring som ramme og med afsæt i din virksomheds udfordringer, ønskede fremtid og ressourcer.

– Erik Schmidt, direktør i RFYS Aps

Hvad består et sundhedsforløb af?

Trin 1     Indsigt i din virksomhed og kendskab til dine medarbejdere

For at kunne opnå de bedste resultater er det vigtigt, at vi lærer din virksomhed og medarbejdere at kende – og ikke mindst den hverdag sundhedsforløbet skal integreres i. Derfor skræddersyer vi altid sundhedsforløb i tæt samarbejde med ledere og HR-afdeling.

Det er afgørende for os, at medarbejderne støtter op om projektet, og som leder har du aldrig købt et sundhedsforløb, hvis ikke medarbejderne er med.

360˚ sundhedstjek

For at få et overblik over sundhedstilstanden får alle medarbejdere et 360˚ sundhedstjek, som både handler om den fysiske, mentale og sociale sundhed. Til sundhedstjekket anvender vi vores eget testprogram, Cardion, der er benyttet til mere end 13.000 test og indeholder en overskuelig visning af 19 sundhedsparametre.

Trin 2    Strategi: Sundhedsindsatser udvikles til jer

På baggrund af sundhedstjekkes lægges en strategi for forløbet – både for den enkelte medarbejder og for virksomheden som en samlet gruppe. 

Med udgangspunkt i sundhedstjekket får den enkelte medarbejder en personlig sundhedsprofil, handleplan og sparringssamtale, hvor en målsætning for forløbet defineres. Herefter arbejder hver medarbejder med sit eget fokus.

Ledelsen får en virksomhedsrapport med et overblik over sundhedstilstand og kapacitetsniveau. Her beskrives og prioriteres konkrete indsatser, som matcher virksomhedens ressourcer og bidrager til at skabe et kapacitetsløft. Indsatser kan relatere sig til arbejdsmiljø (eks. arbejdsstillinger), livsstilsfaktorer (eks. kondition, kost og søvn), social kapital og trivsel.

Vores mantra er: En lille indsats kan gøre en stor forskel

Trin 3     Sundhedsindsatser på arbejdspladsen

Over 8-12 uger implementerer vi de forskellige sundhedsindsatser i prioriteret rækkefølge. Vi kvalificerer indsatserne undervejs, så vi sikrer, at vi har alle medarbejderne med hele vejen.

Trin 4     Nyt overblik og sundhed i fremtiden

Som afslutning på forløbet får alle medarbejdere igen et sundhedstjek og et overblik over deres personlige udvikling. For at understøtte medarbejderen bedst, kan vi tilbyde endnu en personlig sparringssamtale.

Derudover får ledelsen en ny virksomhedsrapport over udviklingen igennem forløbet samt anbefalinger til, hvordan sundhed bliver en integreret del i fremtiden. For at sikre forankringen kan vi tilbyde løbende rådgivning eller understøttelse af nye eller gentagne indsatser.

 

En personlig profil – en fælles oplevelse

Vi skaber en fælles oplevelse og smidig afvikling, fordi vi laver sundhedstjek af medarbejderne i grupper. Selvom sundhedstjekket laves i grupper, er sundhedsoplysningerne helt private og deles kun med andre, hvis man selv vælger det. Vi kan teste i både mindre og større grupper – helt op til 100 medarbejdere i løbet af en dag.

En af fordelene ved gruppetesten er, at flere medarbejdere får lyst til at deltage. Dette betyder, at et gennemsnit på næsten 85 % af medarbejderne vælger at deltage i Rfys’ sundhedsforløb.

Sundhedsforløbet skaber en fælles referenceramme for alle medarbejdere og ledere. Virksomhedens sociale kapital øges gennem sundhedstjek og de efterfølgende aktiviteter, hvor både det kollegiale sammenhold og sundheden fremmes.

Priser

Pris og indhold afhænger af din virksomheds ønsker og starter fra 600 kr. + moms pr. medarbejder. Et fuldt forløb koster typisk mellem 1.200-2.000 kr. + moms pr. medarbejder.

Få mere info

Ring til os og få en snak om jeres muligheder for at øge sundhedskapitalen og bliv klogere på, hvordan et sundhedsforløb kan se ud hos jer.

Telefon 7022 1217

E-mail info@rfys.dk

Følg RFYS på LinkedIn

Elbek-Vejrup

“Der er faktisk ufattelig god økonomi i at få lavet sundhedsprofiler for os. Hvis der bare er én medarbejder, som bliver opmærksom på, at han er i risiko for at få livsstilssygdomme og får gjort noget ved det, så vi undgår sygemeldinger, er det jo alle pengene værd.”

– Niels Elbek, direktør, Elbek-Vejrup

Djurslands Bank

”Nogle virksomheder henviser til, at det er godt for bundlinjen, når de tilbyder et sundhedsforløb for medarbejderne, fordi de er med til at nedbringe sygefraværet, men det er ikke derfor, vi gør. Vi har i forvejen få sygedage og en god trivsel her, men vi tror på, at kontinuerlig fokus på sundhed giver gladere medarbejdere. Det smitter af både på arbejdspladsen og derhjemme, og et forløb som dette synes vi kan give værdi for alle. Sundhed er jo ikke noget vi snakker så meget om i dagligheden, men her er et forum, hvor det er tilladt, og en god stemning omkring det. Det handler ikke om at løfte nogen pegefinger.”

– Dorte Vestergaard, HR-chef, Djurslands Bank

 

Pindstrup Mosebrug A/S

”Vi har alle fået øjnene op for nye ting og nye veje. Sundhed er blevet et emne, som vi snakker mere om end tidligere, og det er endnu en ting at være fælles om. Sammenholdet i virksomheden virker stærkere, og der kommer initiativer fra alle kanter til at lave noget sammen (…) Se sundhed som et ledelsesmæssigt værktøj, der kan skabe værdifuld udvikling i virksomheden – bare man griber det rigtig an.”

– Jan Astrup, direktør, Pindstrup Mosebrug A/S