Sundhed som løftestang for øget kapacitet

– Sundhedsforløb med afsæt i din virksomhed

I dag har mange danske virksomheder en sundhedspolitik, en sundhedsordning eller tilskud til fitnessabonnement. Men mange overser, at sundhed kan meget mere. Forskningen viser, at tilpassede sundhedsindsatser på arbejdspladser, giver øget effektivitet og produktivitet på op til cirka 10 %. Fordi jo sundere og gladere vi er, jo mere produktive kan vi være.

Hos Rfys rådgiver vi virksomheder om, hvordan man kan integrere sundhed, og vi er eksperter i at planlægge og udføre sundhedsforløb med udgangspunkt i den enkelte medarbejders fysiske, mentale og sociale sundhed. Det giver færre sygedage, bedre sammenhold, bedre trivsel og mere effektive medarbejdere – og i sidste ende bedre bundlinje til virksomheden.

Ingen virksomheder er ens og derfor arbejder vi ikke med standardløsninger eller færdige pakker. Vores sundhedsforløb designes altid med vores mange års erfaring som ramme og med afsæt i din virksomheds udfordringer, ønskede fremtid og ressourcer.

– Erik Schmidt, direktør i RFYS Aps

 

Hvad består et sundhedsforløb af?

Trin 1     Indsigt i din virksomhed og kendskab til dine medarbejdere

For at kunne opnå de bedste resultater er det vigtigt, at vi lærer din virksomhed og medarbejdere at kende – og ikke mindst den hverdag sundhedsforløbet skal integreres i. Derfor skræddersyer vi altid sundhedsforløb i tæt samarbejde med ledere og HR-afdeling.

Det er afgørende for os, at medarbejderne støtter op om projektet, og som leder har du aldrig købt et sundhedsforløb, hvis ikke medarbejderne er med.

360˚ sundhedstjek

For at få et overblik over sundhedstilstanden får alle medarbejdere et 360˚ sundhedstjek, som både handler om den fysiske, mentale og sociale sundhed. Til sundhedstjekket anvender vi vores eget testprogram, Cardion, der er benyttet til mere end 13.000 test og indeholder en overskuelig visning af 19 sundhedsparametre.

Trin 2    Strategi: Sundhedsindsatser udvikles til jer

På baggrund af sundhedstjekkes lægges en strategi for forløbet – både for den enkelte medarbejder og for virksomheden som en samlet gruppe. 

Med udgangspunkt i sundhedstjekket får den enkelte medarbejder en personlig sundhedsprofil, handleplan og sparringssamtale, hvor en målsætning for forløbet defineres. Herefter arbejder hver medarbejder med sit eget fokus.

Ledelsen får en virksomhedsrapport med et overblik over sundhedstilstand og kapacitetsniveau. Her beskrives og prioriteres konkrete indsatser, som matcher virksomhedens ressourcer og bidrager til at skabe et kapacitetsløft. Indsatser kan relatere sig til arbejdsmiljø (eks. arbejdsstillinger), livsstilsfaktorer (eks. kondition, kost og søvn), social kapital og trivsel.

 

Vores mantra er: En lille indsats kan gøre en stor forskel

Trin 3     Sundhedsindsatser på arbejdspladsen

Over 8-12 uger implementerer vi de forskellige sundhedsindsatser i prioriteret rækkefølge. Vi kvalificerer indsatserne undervejs, så vi sikrer, at vi har alle medarbejderne med hele vejen.

 

Trin 4     Nyt overblik og sundhed i fremtiden

Som afslutning på forløbet får alle medarbejdere igen et sundhedstjek og et overblik over deres personlige udvikling. For at understøtte medarbejderen bedst, kan vi tilbyde endnu en personlig sparringssamtale.

Derudover får ledelsen en ny virksomhedsrapport over udviklingen igennem forløbet samt anbefalinger til, hvordan sundhed bliver en integreret del i fremtiden. For at sikre forankringen kan vi tilbyde løbende rådgivning eller understøttelse af nye eller gentagne indsatser.

 

En personlig profil – en fælles oplevelse

Vi skaber en fælles oplevelse og smidig afvikling, fordi vi laver sundhedstjek af medarbejderne i grupper. Selvom sundhedstjekket laves i grupper, er sundhedsoplysningerne helt private og deles kun med andre, hvis man selv vælger det. Vi kan teste i både mindre og større grupper – helt op til 100 medarbejdere i løbet af en dag.

En af fordelene ved gruppetesten er, at flere medarbejdere får lyst til at deltage. Dette betyder, at et gennemsnit på næsten 85 % af medarbejderne vælger at deltage i Rfys’ sundhedsforløb.

Sundhedsforløbet skaber en fælles referenceramme for alle medarbejdere og ledere. Virksomhedens sociale kapital øges gennem sundhedstjek og de efterfølgende aktiviteter, hvor både det kollegiale sammenhold og sundheden fremmes.

Priser

Pris og indhold afhænger af din virksomheds ønsker og starter fra 600 kr. + moms pr. medarbejder. Et fuldt forløb koster typisk mellem 1.200-2.000 kr. + moms pr. medarbejder.

Få mere info

Ring til os og få en snak om jeres muligheder for at øge sundhedskapitalen og bliv klogere på, hvordan et sundhedsforløb kan se ud hos jer.

Telefon 7022 1217

E-mail info@rfys.dk

Følg RFYS på LinkedIn

 

Elbek-Vejrup

“Der er faktisk ufattelig god økonomi i at få lavet sundhedsprofiler for os. Hvis der bare er én medarbejder, som bliver opmærksom på, at han er i risiko for at få livsstilssygdomme og får gjort noget ved det, så vi undgår sygemeldinger, er det jo alle pengene værd.”

– Niels Elbek, direktør, Elbek-Vejrup

 

 

 

Djurslands Bank

”Nogle virksomheder henviser til, at det er godt for bundlinjen, når de tilbyder et sundhedsforløb for medarbejderne, fordi de er med til at nedbringe sygefraværet, men det er ikke derfor, vi gør. Vi har i forvejen få sygedage og en god trivsel her, men vi tror på, at kontinuerlig fokus på sundhed giver gladere medarbejdere. Det smitter af både på arbejdspladsen og derhjemme, og et forløb som dette synes vi kan give værdi for alle. Sundhed er jo ikke noget vi snakker så meget om i dagligheden, men her er et forum, hvor det er tilladt, og en god stemning omkring det. Det handler ikke om at løfte nogen pegefinger.”

– Dorte Vestergaard, HR-chef, Djurslands Bank

 

 

Pindstrup Mosebrug A/S

”Vi har alle fået øjnene op for nye ting og nye veje. Sundhed er blevet et emne, som vi snakker mere om end tidligere, og det er endnu en ting at være fælles om. Sammenholdet i virksomheden virker stærkere, og der kommer initiativer fra alle kanter til at lave noget sammen (…) Se sundhed som et ledelsesmæssigt værktøj, der kan skabe værdifuld udvikling i virksomheden – bare man griber det rigtig an.”

– Jan Astrup, direktør, Pindstrup Mosebrug A/S

Øg kapaciteten – skab sunde og holdbare vaner nu!

Deltag i 6 måneders sundheds- og netværksforløb for virksomhedsejere, ledere og direktører og få den nyeste viden og effektive redskaber til at forbedre sundheden hos dig selv og dine medarbejdere

Din hverdag i fokus

Har du en travl hverdag, hvor du kæmper med at skabe sunde vaner, der holder – også på lang sigt? Overvejer du, hvordan du kan bruge sundhed som løftestang for øget produktivitet i din virksomhed?

Flere og flere virksomheder sætter fokus på sundhed og trivsel, men sundhedsindsatsen bliver først rigtig en succes, når ledelsen er med. Rfys’ sundheds- og netværksforløb veksler mellem oplæg, øvelser og videndeling. Vores mål er, at du kommer hjem med indsigt og inspiration, som du kan inddrage direkte i din hverdag.

Udbytte

 • Sæt et personligt sundhedsmål. Du får redskaber til at nå dit mål og ikke mindst skabe holdbare vaner, der forbedrer din sundhed i en travl hverdag
 • Få viden om hvordan strategisk sundhed kan skabe forandringer i din virksomhed – også på bundlinjen
 • Bliv klædt på til at arbejde med sundhed i virksomheden. Vi sætter blandt andet spot på etik, kommunikation af sundhedsbudskaber til medarbejdere og motivation

 

Deltagere
Netværksgruppen, som består af 8-20 ledere, direktører eller virksomhedsejere, giver dig viden om sundhed, nye relationer og mulighed for sparring omkring både din personlige sundhed og strategisk sundhed på arbejdspladsen.

Tag eventuelt din HR-chef eller en anden fra din organisation med under armen, og bliv sammen bedre rustet til skabe resultater, udvikling og relationer med sundhed som løftestang.Temaer

 1. Personlig sundhed

Øg din kapacitet – fokus på egen sundhed

 • Sundhedstjek, personlig handleplan, individuel sparring og praktiske redskaber
 • Hvad er sundhed og trivsel – og er det ens for alle?
 • Nyeste viden om kost, rygning, alkohol, motion, søvn og stress
 • Hvordan du prioriterer sundhed i hverdagen, også når du ikke orker? Bliv klogere på din motivation
 1. Sundhed i virksomheden

Få succes med sundhedstiltag – sådan arbejder du strategisk

 • Hvad siger teorien om strategisk sundhed?
 • Hvilke elementer kendetegner succesfulde sundhedsfremmende tiltag?
 • Kan det betale sig at arbejde med sundhed i virksomheden?
 • Hvad gør andre? Indsigt i praksis via cases fra forskellige danske virksomheder
 1. Etik, kommunikation og motivation

Medarbejdernes sundhed på agendaen – slip berøringsangsten og bliv rollemodel

 • Kan og skal virksomheder blande sig i medarbejdernes sundhed?
 • Hvordan kommunikerer du sundhed – også de svære budskaber – til den enkelte medarbejder og til organisationen?
 • Trivsel, stress og psykisk sundhed på arbejdspladsen – hvordan håndterer man det?
 • Hvordan motiverer du medarbejderne til sundere og holdbare vaner?

 

Undervisere

Primær underviser
Erik Schmidt, direktør i Rfys og autoriseret fysioterapeut.

Gæsteunderviser
Anders Pallesen, HR-chef og erhvervspsykolog hos Elbek & Vejrup A/S.

 

Gæsteunderviser
Marianne Bach, autoriseret psykolog og erhvervspsykolog, Bach Psykologi

Praktisk information
Vi mødes i netværket med 14 dages interval den første måned og derefter én gang om måneden. Undervisning, sundhedstjek og fælles aktiviteter lægges primært i forbindelse med de faste netværkssamlinger.

Pris og tilmelding
Samlet pris er 15.900,- kroner pr. person ex. moms. Tilmeldingsfrist den 20/04 2018. Forløbet starter den 02/05 2018 og oprettes ved min. 8 deltagere.

Sted
Netværkssamlinger afholdes enten hos Rfys i Skejby v/Aarhus eller i Aarhus-området.

Omfang og tidspunkter
Netværkssamling fra kl. 15.30-17.30 på datoerne: 2/5 + 16/5 + 30/5 + 13/6

Netværkssamling fra kl. 15.30-19.30 på datoerne: 11/7 + 8/8 + 5/9 + 3/10 + 31/10 + 28/11

Prisen indeholder omkostninger i forbindelse med sundhedstjek, samlinger, mødekoordination og -ledelse, forplejning, materialer og oplægsholdere. Transport og eventuelle opholdsomkostninger afholdes af den enkelte og er Rfys uvedkommende.

Tilmelding er bindende og pladsen kan som udgangspunkt ikke overdrages til andre. Deltagergebyr refunderes ikke ved frafald. Vi fremsender faktura på dit deltagergebyr, når du er optaget på forløbet.

Få mere information…
Rfys besøger dig meget gerne på din arbejdsplads til en snak om forløbet, og hvilke muligheder det giver dig.

… eller tilmeld dig nu
Book din plads på sundheds- og netværksforløbet allerede i dag og senest den 20/04 2018 enten på telefon eller mail.

Telefon 7022 1217

E-mail info@rfys.dk