Elbek-Vejrup

“Der er faktisk ufattelig god økonomi i at få lavet sundhedsprofiler for os. Hvis der bare er én medarbejder, som bliver opmærksom på, at han er i risiko for at få livsstilssygdomme og får gjort noget ved det, så vi undgår sygemeldinger, er det jo alle pengene værd.”

– Niels Elbek, direktør, Elbek-Vejrup
 

 

 

 

Djurslands Bank

”Nogle virksomheder henviser til, at det er godt for bundlinjen, når de tilbyder et sundhedsforløb for medarbejderne, fordi de er med til at nedbringe sygefraværet, men det er ikke derfor, vi gør. Vi har i forvejen få sygedage og en god trivsel her, men vi tror på, at kontinuerlig fokus på sundhed giver gladere medarbejdere. Det smitter af både på arbejdspladsen og derhjemme, og et forløb som dette synes vi kan give værdi for alle. Sundhed er jo ikke noget vi snakker så meget om i dagligdagen, men her er et forum, hvor det er tilladt, og en god stemning omkring det. Det handler ikke om at løfte nogen pegefinger.”

– Dorte Vestergaard, HR-chef, Djurslands Bank

 
 
 

Pindstrup Mosebrug A/S

”Vi har alle fået øjnene op for nye ting og nye veje. Sundhed er blevet et emne, som vi snakker mere om end tidligere, og det er endnu en ting at være fælles om. Sammenholdet i virksomheden virker stærkere, og der kommer initiativer fra alle kanter til at lave noget sammen (…) Se sundhed som et ledelsesmæssigt værktøj, der kan skabe værdifuld udvikling i virksomheden – bare man griber det rigtig an.”

– Jan Astrup, direktør, Pindstrup Mosebrug A/S