Cardion giver indblik og skaber motivation

“Det skaber sammenhold, motivation og udvikling at lave sundhedsprofiler i grupper.

Tidligere testede vi borgere individuelt, hvilket tog ca. 1 time pr. borger. I Rehabiliteringsenheden tester vi nu 15-20 borgere på et samlet hold. Det har givet en tidsbesparelse på ca. 50 procent.”

– Claus Engstrup, leder af Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune
Hvis en rehabilitering skal lykkes, kræver det, at borgeren selv er motiveret for at arbejde med sit helbred og sin sundhedstilstand.

Den motivation kan et sundhedsforløb baseret på Cardion sundhedsprofiler være med til at skabe.

Med sundhedsprofilen kan man let give borgerne et unikt indblik i deres egen sundhedstilstand, og den viden kan bruges til at udpege de vigtigste indsatsområder.

Samtidig skaber indsigten ofte stor motivation for at arbejde på at forbedre sundhedsprofilen.

En personlig profil – en fælles oplevelse

Cardion sundhedsprofilen er unik, fordi den gør det muligt at teste en stor gruppe borgere samtidig.

Det vil typisk halvere tidsforbruget i forhold til de klassiske individuelle test.

Samtidig har gruppetesten den fordel, at den skaber relationer i testgruppen og en fælles referenceramme, hvor tabuer bliver nedbrudt og erfaringer delt på kryds og tværs.

Fælles oplevelse

Enkelt og brugervenligt

Indtastning af data
Cardion fra Rfys er et enkelt og brugervenligt testværktøj. Efter et kort kursus til udvalgte medarbejdere, kan sundhedshuset selv administrere systemet.

Med en Cardion-licens kan sundhedshuset selv teste borgerne og arbejde med data fra systemet.

Cardion profilen bygger på videnskabelige publikationer og vejledninger, og er i høj grad også et rigtig godt pædagogisk værktøj der giver brugerne et godt overblik.

Sådan foregår en Cardion-test

Eksempel på en testseance i grupper:

  • Del 1: Fysiske målinger af kondital, fedtprocent, taljemål, vægt og evt. kolesterol og blodsukker. Data indtastes og spørgsmål om motion, kost, søvn, energi m.m. besvares.
  • Del 2: Print af profil til hver enkelt deltager. Dette kombineres ofte med lille pause og forfriskning til deltagerne.
  • Del 3: Udlevering af sundhedsprofiler med individuelle anvisninger på indsatsområder. Der afsluttes med et motiverende foredrag hvor profilens emner uddybes.

Alle indtastede oplysninger behandles fortroligt, og alle data opbevares krypteret på en sikker server.

Cardion_hjul

Case: Randers Kommune

I Randers Kommune bruges Cardion sundhedsprofiler, som et integreret værktøj i Rehabiliteringsenheden.

Foredrag
“Det skaber sammenhold, motivation og udvikling at lave sundhedsprofiler i grupper.

Tidligere testede vi borgere individuelt, hvilket tog ca. 1 time pr. borger. I Rehabiliteringsenheden tester vi nu 15-20 borgere på et samlet hold. Det har givet en tidsbesparelse på ca. 50 procent.

Samtidig er det med Cardion-profilen meget nemt for borgerne at forstå sammenhængen mellem de forskellige sundhedsværdier, og dermed hvad der skal til for at leve sundere.

Efter et par måneder testes borgeren igen, og der kan man ofte se en positiv udvikling på sundhedsværdierne, hvilket motiverer borgeren til at gøre endnu mere for at blive sundere.

Cardion profilerne er fuldt forankret og implementeret på alle kræft-, hjerte-, og diabetes-rehabiliteringshold.”

– Claus Engstrup, leder af Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune

Priser

Basislicens: 6.000 kr. årligt for 2 testledere og op til 60 brugere.

Alle priser er ekskl. moms.

Der kan opnås væsentlige prisnedsættelser pr. bruger ved køb af større licenspakker. Tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende snak om jeres muligheder.

Kontakt Rfys på tlf. 7022 1217 eller info@rfys.dk.